Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 20 juni 2012 – Menidiatis mot kommissionen

(Mål F-79/11)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Rekrytering – Avslag på ansökan om tjänst – Verkställighet av en dom om ogiltigförklaring – Rimlig tidsfrist– Individuella verkställighetsåtgärder – Förlust av möjlighet att anställas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Andreas Menidiatis (Rhode-Saint-Genèse, Belgien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Berscheid)

Saken

Personalmål – Talan om betalning av skadestånd till sökanden för den ideella och materiella skada som sökanden anser sig ha lidit till följd av att åtgärder för att verkställa domen i mål F-128/07 inte vidtagits.

Domslut

Talan ogillas.

Andreas Menidiatis ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 311, 22/10/2011, s. 47