Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 23. oktoobri 2012. aasta määrus - Possanzini versus Frontex

(kohtuasi F-61/11)

(Avalik teenistus - Ajutised teenistujad - Ajutise teenistuja lepingu pikendamisega seotud menetlus - Teenistuja teavitamine hindaja negatiivsest arvamusest lepingu pikendamise osas - Isikut kahjustav meede - Puudumine - Nõue tühistada iga-aastastes hindamisaruannetes tulemuste kohta esitatud ebasoodsad seisukohad - Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Daniele Possanzini (Varssavi, Poola) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) (esindajad: S. Vuorensola ja H. Caniard, advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

Avalik teenistus - Nõue tühistada otsus, millega tühistati varasem otsus pikendada hageja ajutise teenistuja lepingut, ja nõue tühistada üks osa ajavahemikku 2006. aasta augustist kuni 2009. aasta detsembrini puudutavatest hageja hindamisaruannetest.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta D. Possanzini kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kohtukulud.

____________

1 - ELT C 226, 30.7.2011, lk 32.