Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 23.10.2012 - Possanzini v. Frontex

(Asia F-61/11)

(Henkilöstö - Väliaikainen toimihenkilö - Väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksen uudistamiseen liittyvä menettely - Sopimuksen uudistamista koskevan arvioijan kielteisen lausunnon antaminen toimihenkilölle tiedoksi - Henkilölle vastainen toimi - Ei ole - Vuosittaisiin arviointikertomuksiin sisältyvien suoritukseen liittyvien epäsuotuisten huomautusten kumoamista koskeva vaatimus - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Daniele Possanzini (Varsova, Puola) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (asiamiehet: S. Vuorensola ja H. Caniard, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja A. Duron)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Vaatimus kumota päätös, jolla peruutettiin päätös uudistaa kantajan sopimus väliaikaisen toimihenkilön työsuhteesta, sekä osittain kantajan arviointikertomukset ajanjaksolta elokuu 2006-joulukuu 2009

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Daniele Possanzini vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 226, 30.7.2011, s. 32.