Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 23. oktobra 2012 - Possanzini proti Frontex

(Zadeva F-61/11)

(Javni uslužbenci - Začasni uslužbenec - Postopek za podaljšanje pogodbe začasnega uslužbenca - Posredovanje negativnega mnenja, ki ga je dal ocenjevalec glede podaljšanja, uslužbencu - Akt, ki posega v položaj - Neobstoj - Predlog za razglasitev ničnosti neugodnih ugotovitev o delovni uspešnosti, navedenih v letnem ocenjevalnem poročilu - Tožba, ki je očitno nedopustna)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Daniele Possanzini (Varšava, Poljska) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) (zastopniki: S. Vuorensola in H. Caniard, zastopnika, D. Waelbroeck in A. Duron, odvetnika)

Predmet

Javni uslužbenci - Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o preklicu odločbe o podaljšanju pogodbe začasnega uslužbenca tožeče stranke in dela ocenjevalnih poročil za obdobje od avgusta 2006 do decembra 2009

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    D. Possanzini nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov, ki jih je priglasila Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije.

____________

1 - UL C 226, 30.7.2011, str. 32.