Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 23 oktober 2012 -Possanzini mot Frontex

(Mål F-61/11)

(Personalmål - Tillfälligt anställd - Förfarande rörande förnyelse av ett kontrakt för en tillfälligt anställd - Översändande till den anställde av utvärderarens negativa ställningstagande i fråga om förnyelse av kontraktet - Rättsakt som går någon emot - Föreligger inte - Ansökan om ogiltigförklaring av de negativa synpunkterna på prestationen, vilka återfinns i de årliga utvärderingsrapporterna - Det är uppenbart att talan inte kan tas upp till prövning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniele Possanzini (Warszawa, Polen) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (ombud: S. Vuorensola och H. Caniard samt advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron)

Saken

Personalmål - Ansökan om ogiltigförklaring av beslutet att återkalla beslutet att förnya sökandens tidsbegränsade anställningskontrakt och en del av utvärderingsrapporterna för perioden augusti 2006-december 2009.

Avgörande

Talan avvisas.

Daniele Possanzini ska bära sina egna kostnader och ersätta svarandens rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 226, 30.7.2011, s. 32.