Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) a

(Sag F-50/12)

(Personalesag – meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/198/10 – ikke adgang til udvælgelsesprøven – søgsmål – manglende overholdelse af den administrative procedure – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: rumænsk

Parter

Sagsøger: Cătălin Ion Ciora (Bukarest, Rumænien) (ved advokat M. Bondoc)Sagsøgt: Europa-KommissionenSagens genstandPersonalesag – påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/198/10 Heads of unit with Romanian citizenship (AD9) trufne afgørelse om ikke at imødekomme sags

ParterSagsøger: Cătălin Ion

Ciora (Bukarest

, Rumænien) (ved advokat M. Bondoc)Sagsøgt: Europa-KommissionenSagens genstandPersonalesag – påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/198/10 Heads of unit with Romanian citizenship (AD9) trufne afgørelse om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgningKonklusionSagen afvises.Cătălin Ion Ciora bærer sine egne omkostninger.