Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tw

(Zaak F-50/12)

(Openbare dienst – Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/198/10 – Niet-toelating tot vergelijkend onderzoek – Beroep – Niet-inachtneming van precontentieuze procedure – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Roemeens

Partijen

Verzoekende partij: Cătălin Ion Ciora (Boekarest, Roemenië) (vertegenwoordiger: M. Bondoc, advocaat)Verwerende partij: Europese CommissieVoorwerpOpenbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/198/10 Roemeense hoofden van een afdeling (AD 9) om ve

estaal: RoemeensPartijenVerzoekende

partij: C

ătălin Ion Ciora (Boekarest, Roemenië) (vertegenwoordiger: M. Bondoc, advocaat)Verwerende partij: Europese CommissieVoorwerpOpenbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/198/10 Roemeense hoofden van een afdeling (AD 9) om verzoekers sollicitatie niet in aanmerking te nemenDictumHet beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.Ciora draagt zijn eigen kosten.