Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 16 noiembrie 2012 – Ciora/Comisia

(Cauza F-50/12)

(Funcție publică – Anunț de concurs EPSO/AD/198/10 – Neadmitere la concurs – Acțiune – Nerespectarea procedurii precontencioase – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: româna

Părțile

Reclamant: Cătălin Ion Ciora (București, România) (reprezentant: M. Bondoc, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul

Funcție publică – Cerere de anulare a deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/198/10 Șefi de unitate de cetățenie română (AD9) de a nu reține candidatura reclamantului DispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.Domnul Ciora suportă propriile cheltuieli de judecată.