Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) a

(Mål F-50/12)

(Personalmål – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/198/10 – Nekad tillträde till uttagningsproven – Talan – Underlåtelse att iaktta det administrativa förfarandet – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: rumänska

Parter

Sökande: Cătălin Ion Ciora (Bukarest, Rumänien) (ombud: advokaten M. Bondoc)Svarande: Europeiska kommissionenSakenPersonalmål – Talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AD/198/10, Enhetschefer med rumänskt medborgarskap (AD9), om att sökanden

: rumänskaParterSökande: Cătălin

Ion C

iora (Bukarest, Rumänien) (ombud: advokaten M. Bondoc)Svarande: Europeiska kommissionenSakenPersonalmål – Talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AD/198/10, Enhetschefer med rumänskt medborgarskap (AD9), om att sökanden inte skulle få tillträde till proven.AvgörandeTalan avvisas, då det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.Cătălin Ion Ciora ska bära sina egna rättegångskostnader.