Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 5. september 2012 – Skovbjerg Gras mod Kommissionen

(Sag F-37/11) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

____________

1 EUT C 173 af 11.6.2011, s. 16.