Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 5 septembrie 2012 – Skovbjerg Gras/Comisia

(Cauza F-37/11)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

____________

1    JO C 173, 11.6.2011, p. 16.