Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 11. prosince 2012 – Cocchi a Falcione v. Komise

(Věc F-122/10)1

„Veřejná služba – Úředníci – Důchod – Převod nároků na důchod nabytých podle vnitrostátního důchodového systému – Zpětvzetí návrhu na převod – Akt, kterým nebyla založena subjektivní práva či jiné obdobné výhody“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgie) a Nicola Falcione (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí o zpětvzetí návrhu týkajícího se převodu nároků žalobců na důchod, který již tito žalobci přijali.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 12. a 23. února 2010 se zrušují v rozsahu, v němž jimi byly vzaty zpět návrhy učiněné G. Cocchimu a N. Facionemu uvádějící výsledný počet roků služby započitatelných pro důchod v důsledku případného převodu jejich nároků na důchod.Ve zbývající části se žaloba zamítá.Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí třetinu nákladů vynaložených G. Cocchim a N. Facionem.G. Cocchi a N. Facione ponesou dvě třetiny vlastních nákladů řízení.