Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 11. detsembri 2012. aasta otsus – Cocchi ja Falcione versus komisjon

(kohtuasi F-122/10)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pension – Siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste ülekandmine – Ülekandmise ettepaneku tagasivõtmine – Akt, mis ei anna subjektiivseid õigusi või teisi sarnaseid eeliseid)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgia) ja Nicola Falcione (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada otsus, millega võeti tagasi hagejate poolt juba heakskiidetud ettepanek pensioniõiguste ülekandmise kohta.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 12. ja 23. veebruari 2010. aasta otsused osas, milles nendega võeti tagasi G. Cocchile ja N. Falcione tehtud ettepanekud, milles toodi välja nende pensioniõiguste võimalikust ülekandmisest tulenev täiendava pensioniõigusliku staaži aastate arv.Jätta hagi ülejäänud osas rahulda

tja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Ma

rtin ja J. Baquero Cruz)EseAvalik teenistus – Nõue tühistada otsus, millega võeti tagasi hagejate poolt juba heakskiidetud ett

epanek pensioniõiguste ülekandmise kohta.ResolutsioonTühistada Euroopa Komisjoni 12. ja 23. veebruari 2010. aasta otsused osas, milles nendega võeti tagasi G. Cocchile ja N. Falcione tehtud ettepanekud, milles toodi välja nende pensioniõiguste võimalikust ülekandmisest tulenev täiendava pensioniõigusliku staaži aastate arv.Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja üks kolmandik G. Cocchi ja N. Falcione kohtukuludest.Jätta kaks kolmandikku G. Cocchi ja N. Falcione kohtukuludest nende endi kanda.