Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.12.2012 – Cocchi ja Falcione v. komissio

(Asia F-122/10)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläke – Kansallisessa eläkejärjestelmässä saavutettujen eläkeoikeuksien siirtäminen – Siirtoa koskevan ehdotuksen peruuttaminen – Toimi, jolla ei ole annettu subjektiivisia oikeuksia tai muita vastaavia etuja)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgia) ja Nicola Falcione (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus kumota päätös, jolla peruutettiin kantajien eläkeoikeuksien siirtoa koskeva ehdotus, jonka kantajat olivat jo hyväksyneet.

Tuomiolauselma

Komission 12.2. ja 23.2.2010 tekemät päätökset kumotaan siltä osin kuin niissä peruutettiin Giorgio Cocchille ja Nicola Falcionelle tehdyt ehdotukset, joissa on esitetty heidän eläkeoikeuksiensa mahdollisen siirtämisen vaikutus eläkkeeseen oikeuttavien lisäpalvelusvuosien tulokseen.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa Giorgio Cocchin ja Nicola Falcionen oikeudenkäyntikuluista.

Giorgio Cocchi ja Nicola Falcione vastaavat kahdesta kolmasosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

____________

1 EUVL C 63, 26.2.2011, s. 34.