Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 11. decembra spriedums – Cocchi un Falcione/Komisija

(lieta F-122/10) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pensija – Valsts pensiju sistēmā iegūto pensijas tiesību pārskaitīšana – Pārskaitīšanas piedāvājuma atsaukšana – Akts, ar kuru nav piešķirtas subjektīvas tiesības vai līdzīgas priekšrocības

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Beļģija) un Nicola Falcione (Brisele, Beļģija) (pārstāvji S. Orlandi un J.-N. Louis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji D. Martin un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt lēmumu atsaukt piedāvājumu saistībā ar prasītāju pensijas tiesību pārskaitīšanu, ko prasītāji jau ir pieņēmuši

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2010. gada 12. februāra un 23. februāra lēmumus tiktāl, ciktāl tajos ir atsaukts G. Cocchi un N. Falcione izteiktais piedāvājums, norādot rezultātu – pensijas ikgada papildsummu, kas radīsies tad, ja, iespējams, tiks pārskaitītas viņu pensijas tiesības; pārējā daļā prasības pieteikumu noraidīt;Eiropas Komisijas sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina vienu trešdaļu no G. Cocchi un N. Falcione tiesāšanās izdevumiem; G. Cocchi un N. Falcione sedz divas trešdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem.