Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 11 decembrie 2012 – Cocchi și Falcione/Comisia

(Cauza F-122/10)1

(Funcție publică – Funcționari – Pensie – Transfer al drepturilor de pensie dobândite într-un sistem național de pensii – Retragerea propunerii de transfer – Act prin care nu s-au conferit drepturi subiective sau alte avantaje similare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgia) și Nicola Falcione (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi și J.-N. Louis, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

Funcție publică – Cerere de anulare a deciziei de retragere a unei propuneri referitoare la transferul drepturilor de pensie ale reclamanților deja acceptată de aceștia.DispozitivulAnulează deciziile din 12 februarie 2010 și din 23 februarie 2010 ale Comisiei Europene în măsura în care prin acestea au fost retrase propunerile făcute domnului Cocchi și domnului Falcione în care era indicat rezultatul în privința anilor de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii suplimentare pe care l-ar determina un eventual transfer al drepturilor lor.Respinge în rest cererea.Comisa suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata unei treimi din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Cocchi și de domnul Falcione.Domnul Cocchi și domnul Falcione suportă două treimi din cheltuielile lor de judecată.