Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 11. decembra 2012 – Cocchi a Falcione/Komisia

(vec F-122/10)1

(Verejná služba – Úradníci – Dôchodok – Prevod práv na dôchodok nadobudnutých vo vnútroštátnom režime dôchodkového zabezpečenia – Späťvzatie návrhu na prevod – Akt, ktorým sa nepriznali subjektívne práva ani iné podobné výhody)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgicko) a Nicola Falcione (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia o späťvzatí návrhu na prevod práv na dôchodok žalobcov, s ktorým žalobcovia už súhlasiliVýrok rozsudku1.    Rozhodnutia Európskej Komisie z 12. a 23. februára 2010 sa zrušujú v rozsahu, v akom nimi boli späťvzaté návrhy na prevod práv na dôchodok predložené pánovi Cocchimu a pani Falcione, v ktorých bol uvedený vyšší počet započítaných odpracovaných rokov, ako budú vypočítané po ich prevode.2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.3.    Európska komisia je povinná nahradiť tretinu trov konania pána Cocchiho a pani Falcione.4.    Pán Cocchi a pani Falcione znášajú dve tretiny svojich vlastných trov konania.