Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 11. decembra 2012 – Cocchi in Falcione proti Komisiji

(Zadeva F-122/10)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnina – Prenos pokojninskih pravic, pridobljenih v nacionalni pokojninski shemi – Umik ponudbe za prenos – Akt, s katerim niso bile podeljene subjekivne pravice ali podobne ugodnosti)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgija) in Nicola Falcione (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Orlandi in J.-N. Louis, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: D. Martin in J. Baquero Cruz, zastopnika)

Predmet

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o umiku ponudbe za prenos pokojninskih pravic tožečih strank, ki sta jo ti že sprejeli.

Izrek1.    Odločbi Evropske komisije z dne 12. in 23. februarja 2010 sta razglašeni za nični v delu, v katerem sta bili z njima umaknjeni ponudbi, dani G. Cocchiju in N. Falcioneju, v katerih je naveden rezultat v dodatnih pokojninskih anuitetah, ki bi jih povzročil morebiten prenos njihovih pokojninskih pravic.2.    Tožba se v preostalem zavrne.3.    Evropska Komisija nosi svoje stroške in tretjino stroškov G. Cocchija in N. Falcioneja.4.    G. Cocchi in N. Falcione nosita dve tretjini svojih stroškov.