Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 11 december 2012 – Cocchi och Falcione mot kommissionen

(Mål F-122/10)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Pension – Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats inom ett nationellt pensionssystem – Tillbakadragande av ett förslag om överföring – Rättsakt som inte medför subjektiva rättigheter eller liknande förmåner)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgien) och Nicola Falcione (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi och J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Martin och J. Baquero Cruz)

Saken

Personalmål – Talan om ogiltigförklaring av beslutet om tillbakadragande av ett förslag som sökandena hade godkänt avseende överföring av deras pensionsrättigheter.

Domslut

De beslut som Europeiska kommissionen antog den 12 respektive 23 februari 2010 ogiltigförklaras i den mån de innebär att de förslag som presenterades för Giorgio Cocchi och Nicola Falcione avseende resultatet av tillagda pensionsgrundande tjänsteår som en eventuell överföring av deras pensionsrättigheter skulle medföra.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta en tredjedel av Giorgio Cocchis och Nicola Falciones rättegångskostnader.

Giorgio Cocchi och Nicola Falcione ska bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 63, 26.2.11, s. 34.