Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 3. prosince 2012 – de Bruin v. EIT

(Věc F-80/12)1

Jednací jazyk: angličtina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 319, 20.10.2012, s. 18.