Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 3.12.2012 – de Bruin v. EIT (Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti)

(Asia F-80/12)1

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

____________

1    EUVL C 319, 20.10.2012, s. 18.