Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2012. december 3-i végzése – de Bruin kontra EIT

(F-80/12. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: angol

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

____________

1 HL C 319., 2012.10.20., 18. o.