Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-3 ta’ Diċembru 2012 – de Bruin vs EIT

(Kawża F-80/12) 1

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

____________

1    ĠU C 319, 20.10.12, p. 18.