Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 3 grudnia 2012 r. – de Bruin przeciwko EIT

(Sprawa F-80/12)1

Język postępowania: angielski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________

1    Dz.U. C 319 z 20.10.2012, s. 18.