Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 3. decembra 2012 – de Bruin/EIT

(vec F-80/12)1

Jazyk konania: angličtina

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 319, 20.10.2012, s. 18.