Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 3. decembra 2012 – de Bruin proti EIT

(Zadeva F-80/12)1

Jezik postopka: angleščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

____________

1UL C 319, 20.10.2012, str. 18.