Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 3 december 2012 – de Bruin mot EIT

(Mål F-80/12)(1 )

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

____________

1     EUT C 319, 20.10.2012, s. 18.