Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 20. novembri 2012. aasta otsus – Ghiba versus komisjon

(kohtuasi F-10/11)1

(Avalik teenistus – Sisekonkurss – Konkursist osavõtmise mittelubamine – Kandideerimise tingimused – Mõiste „komisjoniga seotud teenistused”)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Dorina Maria Ghiba (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja P. Pecho, hiljem B. Eggers)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja J. Herrmann)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada konkursi COM/INT/EU2/AST3 komisjoni otsus lükata tagasi hageja kandidatuur, kuna ta ei vasta konkursiteates esitatud nõuetele.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta D. M. Ghiba kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

____________

____________

1     ELT C 95, 26.3.2011, lk 14.