Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 20. listopadu 2012 – Soukup v. Komise

(Věc F-1/11)1

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Nezapsání na seznam kandidátů vhodných k přijetí – Vyhodnocení ústní zkoušky“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Zdenek Soukup (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: původně É. Boigelot S. Woog, advokáti, poté É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně B. Eggers a P. Pecho, zmocněnci, poté B. Eggers, zmocněnkyně)Předmět věciVeřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí výběrové komise v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/144/09 o nezapsání žalobce na seznam kandidátů vhodných k přijetí a rozhodnutí o zapsání jiného kandidáta na uvedený seznam, jakož náhrada způsobené majetkové i nemajetkové újmyVýrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Z. Soukup ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.