Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.11.2012 – Soukup v. komissio

(Asia F-1/11)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Päätös olla kirjaamatta hakijaa varallaololuetteloon – Suullisen kokeen arviointi)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Zdenek Soukup (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: aluksi asianajajat É. Boigelot ja S. Woog, sitten asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi B. Eggers ja P. Pecho, sitten B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Kumoamisvaatimus, joka koskee avoimen kilpailun EPSO/AD/144/09 valintalautakunnan päätöstä olla kirjaamatta kantajaa varallaololuetteloon ja päätöstä kirjata toinen hakija tähän luetteloon, sekä aineetonta ja aineellista vahinkoa koskeva korvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Zdenek Soukup vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 72, 5.3.2011, s. 36.