Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 20 november 2012 – Soukup / Commissie

(Zaak F-1/11)1

(Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Niet-plaatsing op reservelijst – Beoordeling van mondeling examen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Zdenek Soukup (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: aanvankelijk É. Boigelot en S. Woog, advocaten, vervolgens É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk B. Eggers en P. Pecho, gemachtigden, vervolgens B. Eggers, gemachtigde)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de jury van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/144/09 om verzoeker niet op de reservelijst te plaatsen en van het besluit om een andere kandidaat op die lijst te plaatsen alsmede vergoeding van de materiële en immateriële schade

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

    Soukup draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 72 van 05/03/11, blz. 36.