Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 20. novembra 2012 – Soukup/Komisia

(vec F-1/11)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Nezapísanie na rezervný zoznam – Hodnotenie ústnej skúšky)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Zdenek Soukup (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: pôvodne É. Boigelot a S. Woog, advokáti, neskôr É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne B. Eggers a P. Pecho, splnomocnení zástupcovia, nskôr B. Eggers, splnomocnený zástupca)Predmet veciVerejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AD/144/09 nezapísať žalobcu na rezervný zoznam a rozhodnutia zapísať na tento zoznam iného uchádzača, ako aj náhrada utrpenej nemajetkovej a majetkovej ujmyVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pán Soukup znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.