Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2012 – AX mod ECB

(Forenede sager F-7/11 og F-60/11) 1

(Personalesag – ECB’s ansatte – disciplinærsag – suspension af en ansat uden nedsættelse af den pågældendes grundløn – tilbagetrækning af en afgørelse – ret til forsvar – aktindsigt – begrundelse – en afgørelses begrundelse – påstand om tilsidesættelse af tjenestepligter – alvorlig fejl)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: AX (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (i sag F-7/11 ved P. Embley og E. Carlini, som befuldmægtigede, og advokat B. Wägenbaur, og i sag F-60/11 ved P. Embley og E M. López Torres, som befuldmægtigede, og advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af sagsøgtes afgørelse om at suspendere sagsøgeren med virkning fra den 5. august 2010 og påstand om erstatning for lidt ikke-økonomisk tab

Konklusion

Den Europæiske Centralbank frifindes i de forenede sager F-7/11 og F-60/11.

AX bærer sine egne omkostninger og betaler Den Europæiske Centralbanks omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 152 af 21.5.2011, s. 33, og EUT C 211 af 16.7.2011, s. 35.