Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2012 – AX v. EKP

(Yhdistetyt asiat F-7/11 ja F-60/11)1

(Henkilöstö – EKP:n henkilöstö – Kurinpitomenettely – Viranhaltijan virantoimituksesta pidättäminen tämän peruspalkkaa alentamatta – Päätöksen peruuttaminen – Puolustautumisoikeudet – Oikeus tutustua asiakirjoihin – Perustelut – Päätöksen perustelut – Ammattivelvollisuuksien laiminlyöntiä koskeva väite – Vakava virhe)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: AX (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (asiamiehet: asiassa F-7/11 P. Embley ja E. Carlini, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur, ja asiassa F-60/11 P. Embley ja M. López Torres, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus kumota vastaajan päätös, jolla kantaja pidätettiin virantoimituksesta 5.8.2010 lukien, sekä aiheutuneen henkisen kärsimyksen korvaaminen

Tuomiolauselma

Kanteet yhdistetyissä asioissa F-7/11 ja F-60/11 hylätään.

AX vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan keskuspankin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 152, 21.5.2011, s. 33. EUVL C 211, 16.7.2011, s. 35.