Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2012 – AX/BCE

(Cauzele conexate F-7/11 şi F-60/11)1

(Funcție publică – Personalul BCE – Procedură disciplinară – Suspendarea unui agent fără reducerea salariului său de bază – Revocare a unei decizii – Dreptul la apărare – Acces la dosar – Motivare – Motivele unei decizii – Pretinsa neîndeplinire a obligaţiilor profesionale – Culpă gravă)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: AX (reprezentanți: L. Levi şi M. Vandenbussche, avocaţi)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: în cauza F-7/11, P. Embley şi E. Carlini, agenţi, B. Wägenbaur, avocat, şi în cauza F-60/11, P. Embley şi M. López Torres, agenţi, B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Funcție publică – Cerere de anulare a deciziei pârâtei de suspendare a reclamantului începând cu 5 august 2010 și de reparare a prejudiciului moral suferitDispozitivulRespinge acțiunile în cauzele conexate F-7/11 și F-60/11.AX suportă propriile cheltuieli de judecată şi este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Banca Centrală Europeană.