Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2012 – AX proti ECB

(Združeni zadevi F-7/11 in F-60/11)1

(Javni uslužbenci – Osebje ECB – Disciplinski postopek – Suspenz uslužbenca brez zmanjšanja njegove osnovne plače – Umik odločbe – Pravica do obrambe – Vpogled v spis – Obrazložitev – Razlogi za odločitev – Zatrjevanje neizpolnjevanja poklicnih dolžnosti – Resna kršitev)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: AX (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: v zadevi F-7/11, P. Embley in E. Carlini, zastopnika, B. Wägenbaur, odvetnik, in v zadevi F-60/11, P. Embley in M. López Torres, zastopnika, B. Wägenbaur, odvetnik)

Predmet

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke o odreditvi suspenza tožeče stranke z učinkom od 5. avgusta 2010 in povračilo nastale nepremoženjske škode.Izrek1.    Tožbi v združenih zadevah F-7/11 in F-60/11 se zavrneta.2.    AX nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasila Evropska centralna banka