Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2012 – Mileva mod Kommissionen

(Sag F-101/11) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/188/10 – ikke-opførelse på reservelisten – udvælgelseskomitéens sammensætning – permanente og ikke-permanente medlemmer)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Tzena Mileva (Paris, Frankrig) (først ved advokat E. Boigelot, derefter ved advokat G. Generet)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/188/10 – Tolke i bulgarsk sprog (BG) trufne afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på nævnte udvælgelsesprøves reserveliste og påstand om erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Tzena Mileva bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 6 af 7.1.2012, s. 25.