Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2012 – Mileva v. komissio

(Asia F-101/11)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailuilmoitus EPSO/AD/188/10 – Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen – Valintalautakunnan kokoonpano – Pysyvät ja vaihtuvat jäsenet)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Tzena Mileva (Pariisi, Ranska) (edustajat: aluksi asianajaja E. Boigelot, sitten asianajaja G. Generet)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Avoimen kilpailun EPSO/AD/188/10 – Bulgariankielen (bg) tulkit valintalautakunnan 30.6.2011 tekemän päätöksen, jolla kantaja on päätetty olla merkitsemättä mainitun kilpailun varallaololuetteloon, kumoaminen ja henkisen kärsimyksen ja aineellisen vahingon korvaamista koskeva vaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Tzena Mileva vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 6, 7.1.2012, s. 25.