Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 december 2012 – Mileva / Commissie

(Zaak F-101/11)1

(Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/188/10 – Niet-plaatsing op reservelijst – Samenstelling van jury – Vaste en niet-vaste leden)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Tzena Mileva (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordigers: aanvankelijk E. Boigelot, advocaat, vervolgens G. Generet, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de jury van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/188/10 – TOLKEN voor het BULGAARS (BG) om verzoekster niet te plaatsen op de reservelijst van dit vergelijkend onderzoek en verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Mileva draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 6 van 07/01/2012, blz. 25.