Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2012 – Mileva/Komisia

(vec F-101/11)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/188/10 – Nezapísanie do rezervného zoznamu – Zloženie výberovej komisie – Stáli a nestáli členovia)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tzena Mileva (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: pôvodne E. Boigelot, advokát, neskôr G. Generet, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia výberovej komisie vo verejnom výberovom konaní EPSO/AD/188/10 – TLMOČNÍCI do a z BULHARSKÉHO JAZYKA (BG) o nezapísaní žalobkyne do rezervného zoznamu týkajúceho sa uvedeného výberového konania a návrh na náhradu škody za nemajetkovú a majetkovú ujmuVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta2.    Pani Mileva znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.