Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 13 december 2012 – Mileva mot kommissionen

(Mål F-101/11)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/188/10 – Beslut att inte uppta sökanden i förteckning över godkända sökande – Uttagningskommitténs sammansättning – Permanenta och icke permanenta medlemmar)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Tzena Mileva (Paris, Frankrike) (ombud: inledningsvis advokaten E. Boigelot, därefter advokaten G. Generet)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Personalmål – Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattades av uttagningskommittén för det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/188/10 – TOLKAR för BULGARISKA (BG) att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande i nämnda uttagningsprov samt en talan om skadestånd på grund av ideell och materiell skada

Domslut

Talan ogillas.

Tzena Mileva ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 6, 07/01/2012, s. 25.