Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 20. června 2012 – Westeren v. Komise

(Věc F-64/11)1

Jednací jazyk: angličtina

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 252, 27.8.2011, s. 57.