Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 20. juuni 2012. aasta määrus – Westeren versus komisjon

(kohtuasi F-64/11)1

Kohtumenetluse keel: inglise

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

____________

1    ELT C 252, 27.8.2011, lk 57.