Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea tal-20 ta’ Ġunju 2012 – Westeren vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-64/11) 1

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

____________

1    ĠU C 252, 27.08.2011, p. 57