Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 20. júna 2012 – Western/Komisia

(vec F-64/11)1

Jazyk konania: angličtina

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 252, 27.8.2011, s. 57.