Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 20. junija 2012 – Westeren proti Komisiji

(Zadeva F-64/11)1

Jezik postopka: angleščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

____________

1    UL C 252, 27.8.2011, str. 57.