Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2012 – Donati mod ECB

(Sag F-63/09) 1

(Personalesag – ECB’s ansatte – klage over psykisk chikane – administrativ undersøgelse – adgang til sagsakterne – fremsendelse af sagen til personer, der er omhandlet i klagen – forpligtelsen til fortrolighed – overholdelse af retten til forsvar)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Paola Donati (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ved F. Feyerbacher og N. Urban, som befuldmægtigede, og advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af ECB's afgørelse om ikke at tage påstandene om, at sagsøgeren angiveligt har været udsat for psykisk chikane samt om erstatning for den ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt, til følge

Konklusion

Den Europæiske Centralbank frifindes.

Paola Donati bærer sine egne omkostninger og betaler ECB’s omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 205 af 29.8.2009.