Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2012 – Donati v. EKP

(Asia F-63/09)1

(Henkilöstö – EKP:n henkilöstö – Työpaikkakiusaamista koskeva kantelu – Hallinnollinen tutkinta – Oikeus saada tutustua tutkinta-asiakirjoihin – Asiakirja-aineiston toimittaminen henkilöille, joita valituksessa syytetään – Luottamuksellisuusvelvoite – Puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Paola Donati (Frankfurt am Main, Saksa) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (asiamiehet: F. Feyerbacher ja N. Urban, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Virkamies – EKP:n sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla se päätti jättää tutkimatta väitteet, jotka koskevat kantajaan kohdistunutta työpaikkakiusaamista sekä korvaus kantajalle aiheutuneesta aineettomasta vahingosta.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Paola Donati vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan keskuspankin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 205, 29.8.2009, s. 50.