Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2

(F-63/09. sz. ügy)

(Közszolgálat – Az EKB személyi állománya – Lelki zaklatás miatti panasz – Közigazgatási vizsgálat – A vizsgálat irataihoz való hozzáférés – Az iratoknak a bepanaszolt személyek részére való továbbítása – A bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség – A védekezéshez való jog tiszteletben tartása)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Paola Donati (Frankfurt-am-Main, Németország) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: F. Feyerbacher

ovábbítása – A bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség – A védekezéshez való jog tiszteletben tartása)Az e

ljárás nyelve:

franciaFelekFelperes: Paola Donati (Frankfurt-am-Main, Németország) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: F. Feyerbacher és N. Urban meghatalmazottak, B. Wägenbaur ügyvéd)Az

ügy tárgyaKözszolgálat – A

z EKB azon határozatának megsemmisítése, amelyben me

gtagadta a felperes azon állításainak kivizsgálását, amelyek az őt ért állítólagos lelki zaklatásra vonatkoznak, valamint a felperest ért nem vagyoni kár megtérítése.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.P. Donati maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Központi Bank részéről felmerült költségeket.