Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2012. gada 13. decembra spriedums – Donati/ECB

(lieta F-63/09) 1

Civildienests – ECB personāls – Sūdzība par psiholoģisku vardarbību – Administratīvā izmeklēšana – Piekļuve izmeklēšanas lietas materiāliem – Lietas materiālu nodošana personām, uz kurām attiecas sūdzība – Konfidencialitātes pienākums – Tiesību uz aizstāvību ievērošana

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Paola Donati (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvji L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)Atbildētāja: Eiropas Centrālā Banka (pārstāvji – F. Feyerbacher un N. Urban, pārstāvji, un B. Wägenbaur, advokāts)PriekšmetsCivildienests – Prasība atcelt ECB lēmumu neizvērtēt apgalvojumus par šķietamo psiholoģisko vardarbību, kam bijusi pakļauta prasītāja, kā arī atlīdzināt nodarīto morālo kaitējumuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;Donati k-dze sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Centrālās bankas tiesāšanās izdevumus.